Aktualne wzory dokumentów

Szanowni klienci, w związku z faktem, że w dniu 21 grudnia 2020 roku, zmieniają się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, konieczne jest wprowadzenie zmian do łączącej nas z Państwem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz do obowiązującego Państwa wzorca regulaminu.

Szczegółowy zakres zmian zawiera poniższy dokument:

INFORMACJA O ZMIANIE PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO (W-explorer sp. z o.o.)

INFORMACJA O ZMIANIE PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO (Firma Handlowa MAG Grzegorz Maszczyk)

Dokumenty Internet

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Dokumenty Telewizja I Usługi Mobilne

Informacja o zmianie w prawie telekomunikacyjnym, szczegóły tutaj

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEWIZYJNYCH

Ogólny Regulamin Świadczenia Usług TV

WZÓR UMOWY NA MOBILNE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

Ogólny Regulamin Świadczenia Usług Mobilnych

Pozostałe

RODO Firma Handlowa MAG Grzegorz Maszczyk