Zmiana w dokumentach abonenta

Szanowni klienci, w związku z faktem, że w dniu 21 grudnia 2020 roku, zmieniają się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, konieczne jest wprowadzenie zmian do łączącej nas z Państwem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz do obowiązującego Państwa wzorca regulaminu.

Wprowadzone zmiany nie zmieniają warunków cenowych (opłaty pozostają bez zmian) oraz parametrów jakościowych świadczonych na Państwa rzecz usług.

Szczegółowy zakres zmian zawiera poniższy dokument:

INFORMACJA O ZMIANIE PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO (W-explorer sp. z o.o.)

INFORMACJA O ZMIANIE PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO (Firma Handlowa MAG Grzegorz Maszczyk)

Verified by ExactMetrics