Informacje o awariach masowych

Aktualnie nie ma informacji o awariach. 

09/09/2020 r.

Awaria masowa: Piława Górna, Piława Dolna, Dzierżoniów.
W dniu dzisiejszym o godzinie 17.10  podczas prac ziemnych został przerwany nasz szkieletowy kabel światłowodowy. W wyniku zdarzenia obserwujemy zanik transmisji do Dzierżoniów, Piława Górna, Piława Dolna, a co za tym idzie mieszkańcy w/wym. nie mają dostępu do wszystkich usług. Planowany czas usunięcia awarii środa 9 września godzina 24:00. Przepraszamy za utrudnienia.
Po wytężonych działaniach naszych ekip usługi zostały przywrócone z niewielkim opóźnieniem o godzinie 02.00 10/09/2020. 
Awaria zakończona

12/08/2020 r.

Przerwy w dostępie do sieci internet w części sieci Rybnik:
w dniu dzisiejszym 12/08/2020 nad ranem, około godz. 2.30 uszkodzeniu uległ jeden z koncentratorów PPPoE. Z tego powodu wystąpił brak dostępu do usługi internet u części naszych abonentów.
O godzinie 8.23 uruchomiono sprawne urządzenie, awaria została zakończona, przerwy nie powinny już występować.
W przypadku nieprawidłowego działania łącza internet, prosimy bezzwłocznie zgłosić usterkę w BOK Rybnik tel. 32 722 86 00
Awaria zakończona

14/06/2020 r.

Przerwy w dostępie do sieci internet w części sieci Rybnik:
w dniu dzisiejszym 14/06/2020 około godz. 11.00 uszkodzeniu uległ jeden z koncentratorów PPPoE. Z tego powodu pojawiały się przerwy w dostępie do usługi internet.
O godzinie 15.28 uruchomiono sprawne urządzenie, awaria została zakończona, przerwy nie powinny już występować.
W przypadku nieprawidłowego działania łącza internet, prosimy bezzwłocznie zgłosić usterkę w BOK Rybnik tel. 32 722 86 00
Awaria zakończona

11/04/2020 r.

Przerwy w dostępie do sieci w Piławie Górnej, Piławie Dolnej, Dzierżoniów ul. Ząbkowicka oraz przyległe:
W związku z uszkodzeniem UPS-a (podtrzymanie zasilania), w serwerowni Piława Górna,
w dniach 10 oraz 11 kwietnia występowały krótkie, około 5 minutowe przerwy w dostępie do usług.
W dniu 11 kwietnia 2020 r. o godz. 11.30 wadliwe urządzenie zostało wyłączone z sieci, przerwy nie powinny już występować.
Awaria zakończona

19.02.2020 godz.15
Awaria masowa Rybnik
A
waria węzła głównego w Rybniku, planowany czas usunięcia awarii godz. 16.30 – zakończona o godz. 16.38
Awaria zakończona

09/02/2020 – godz.10.26 do godz.10.41
Z powodu braku zasilania (awaria Tauron), wiele terminali abonenckich straciło połączenie z siecią.
W przypadku braku usług po przywróceniu prądu, prosimy o ponowne zrestartowanie terminali (routerów i dekoderów) abonenckich
Awaria zakończona

 


Możesz zgłosić nieprawidłowość przez formularz kontaktowy

w wiadomości nie zapomnij podać swoich danych identyfikacyjnych ID w sieci iNetMultimedia lub adres instalacji!
Zgłoszenia nie zawierające danych, umożliwiających identyfikację użytkownika, nie będą rozpatrywane.