Informacje o awariach masowych

W chwili obecnej nie mamy zarejestrowanych awarii masowych

 

 

11/04/2020 r.

Przerwy w dostępie do sieci w Piławie Górnej, Piławie Dolnej, Dzierżoniów ul. Ząbkowicka oraz przyległe:
W związku z uszkodzeniem UPS-a (podtrzymanie zasilania), w serwerowni Piława Górna,
w dniach 10 oraz 11 kwietnia występowały krótkie, około 5 minutowe przerwy w dostępie do usług.
W dniu 11 kwietnia 2020 r. o godz. 11.30 wadliwe urządzenie zostało wyłączone z sieci, przerwy nie powinny już występować.

19.02.2020 godz.15
Awaria masowa Rybnik
A
waria węzła głównego w Rybniku, planowany czas usunięcia awarii godz. 16.30 – zakończona o godz. 16.38

09/02/2020 – godz.10.26 do godz.10.41
Z powodu braku zasilania (awaria Tauron), wiele terminali abonenckich straciło połączenie z siecią.
W przypadku braku usług po przywróceniu prądu, prosimy o ponowne zrestartowanie terminali (routerów i dekoderów) abonenckich

 


Możesz zgłosić nieprawidłowość przez formularz kontaktowy

w wiadomości nie zapomnij podać swoich danych identyfikacyjnych ID w sieci iNetMultimedia lub adres instalacji!
Zgłoszenia nie zawierające danych, umożliwiających identyfikację użytkownika, nie będą rozpatrywane.