Informacje o awariach masowych

W tej chwili nie mamy zarejestrowanych awarii masowych

 

[ZAKOŃCZONA]

02/02/2023

Awaria w sieci Piława Górna oraz Piława Dolna
Na ulicy Głównej w Piławie Dolnej podczas prac drogowych uszkodzeniu uległ kabel światłowodowy łączący miejscowości Piława Górna z Dzierżoniów
W wyniku uszkodzenia od godz. 15.40 obserwujemy zanik transmisji do sieci Piława co za tym idzie brak usług w Piławie Górnej Piławie Dolnej oraz w Dzierżoniowie ul. Wojska Polskiego
przewidywany czas naprawy godzina 21.00
Naprawa zakończona 02/02/2023 r. godz. 20,45

[Zakończona]

20/01/2022 r. godz.17.23

W związku z awarią sieci Tauron w dzielnicy Paruszowiec-Piaski informujemy o całkowitym braku dostępu do wszystkich usług w całej sieci Rybnik, Połomia, Świerklany, Jankowice. Nasze zapasy energii zgromadzone w akumulatorach zostały wyczerpane a serwery przestały pracować. Nasi technicy pracują nad przywróceniem działania przez uruchomienie zapasowych źródeł energii. Usługi powinny zostać uruchomione do 30 minut tj. godz.18.20

ZAKOŃCZONA 20/01/2022 r. godz.18.25

[Zakończona]

19/01/2022 r.

W związku z uszkodzeniem kabla światłowodowego transmisji: kierunek Warszawa, obserwujemy spadek prędkości niektórych serwisów internetowych. Szacowany czas usunięcia nieprawidłowości godz. 20.00 w dniu 19.012022 r.

Aktualizacja godz. 20.18
Z przykrością informujemy, iż prace przywrócenia łączności z węzłem W-awa przedłużają się. Nasze służby pracują z pełnym zaangażowaniem nad przywróceniem poprawności działania wszystkich usług. Po zakończeniu prac od razu zauważycie Państwo poprawę działania na swoich komputerach, jednocześnie przedstawimy komunikat o zakończeniu prac.

ZAKOŃCZONA 19/01/2022 r. godz.20.48

[Zakończona]

08/03/2021 r.

Awaria masowa: Piława Górna, Piława Dolna 
Dziś około godz. 8:30 nastąpiła przerwa w dostępie do wszystkich usług w sieci Piława Górna oraz Piława Dolna. Powodem była awaria zasilania (Tauron), która spowodowała wyłączenie urządzeń w serwerowni Piława Górna.
Awaria zakończona 08-03-2021 godz.10.30

[Zakończona]

01/03/2021 r.

Awaria masowa: Rybnik 
Dziś około godz. 4:30 nastąpiła przerwa w dostępie do wszystkich usług w sieci Rybnik. 
Awaria zakończona 01-03-2021 godz.8.30

[Zakończona]

26/01/2021 r.

Awaria masowa: Rybnik ul. Stawowa, Sadowa, Sosnowa, Wronia, Ptasia, Krucza
Dziś około godz. 00:15 nastąpiło przerwanie kabla dystrybucyjnego w kanalizacji. W wyniku tego zdarzenia abonenci z w/wym. ulic pozbawieni są dostępu do wszystkich usług.
Od godzin porannych nasze ekipy pracują nad przywróceniem sprawności sieci światłowodowej we wskazanej lokalizacji.
Awaria zakończona 26-01-2021 godz.15.28

[Zakończona]

09/09/2020 r.

Awaria masowa: Piława Górna, Piława Dolna, Dzierżoniów.
W dniu dzisiejszym o godzinie 17.10  podczas prac ziemnych został przerwany nasz szkieletowy kabel światłowodowy. W wyniku zdarzenia obserwujemy zanik transmisji do Dzierżoniów, Piława Górna, Piława Dolna, a co za tym idzie mieszkańcy w/wym. nie mają dostępu do wszystkich usług. Planowany czas usunięcia awarii środa 9 września godzina 24:00. Przepraszamy za utrudnienia.
Po wytężonych działaniach naszych ekip usługi zostały przywrócone z niewielkim opóźnieniem o godzinie 02.00 10/09/2020.
Awaria zakończona

[Zakończona]

12/08/2020 r.

Przerwy w dostępie do sieci internet w części sieci Rybnik:
w dniu dzisiejszym 12/08/2020 nad ranem, około godz. 2.30 uszkodzeniu uległ jeden z koncentratorów PPPoE. Z tego powodu wystąpił brak dostępu do usługi internet u części naszych abonentów.
O godzinie 8.23 uruchomiono sprawne urządzenie, awaria została zakończona, przerwy nie powinny już występować.
W przypadku nieprawidłowego działania łącza internet, prosimy bezzwłocznie zgłosić usterkę w BOK Rybnik tel. 32 722 86 00
Awaria zakończona

[Zakończona]

14/06/2020 r.

Przerwy w dostępie do sieci internet w części sieci Rybnik:
w dniu dzisiejszym 14/06/2020 około godz. 11.00 uszkodzeniu uległ jeden z koncentratorów PPPoE. Z tego powodu pojawiały się przerwy w dostępie do usługi internet.
O godzinie 15.28 uruchomiono sprawne urządzenie, awaria została zakończona, przerwy nie powinny już występować.
W przypadku nieprawidłowego działania łącza internet, prosimy bezzwłocznie zgłosić usterkę w BOK Rybnik tel. 32 722 86 00
Awaria zakończona

[Zakończona]

11/04/2020 r.

Przerwy w dostępie do sieci w Piławie Górnej, Piławie Dolnej, Dzierżoniów ul. Ząbkowicka oraz przyległe:
W związku z uszkodzeniem UPS-a (podtrzymanie zasilania), w serwerowni Piława Górna,
w dniach 10 oraz 11 kwietnia występowały krótkie, około 5 minutowe przerwy w dostępie do usług.
W dniu 11 kwietnia 2020 r. o godz. 11.30 wadliwe urządzenie zostało wyłączone z sieci, przerwy nie powinny już występować.
Awaria zakończona

[Zakończona]

19.02.2020 godz.15
Awaria masowa Rybnik
A
waria węzła głównego w Rybniku, planowany czas usunięcia awarii godz. 16.30 – zakończona o godz. 16.38
Awaria zakończona

[Zakończona]

09/02/2020 – godz.10.26 do godz.10.41
Z powodu braku zasilania (awaria Tauron), wiele terminali abonenckich straciło połączenie z siecią.
W przypadku braku usług po przywróceniu prądu, prosimy o ponowne zrestartowanie terminali (routerów i dekoderów) abonenckich
Awaria zakończona

 


Możesz zgłosić nieprawidłowość przez formularz kontaktowy

w wiadomości nie zapomnij podać swoich danych identyfikacyjnych ID w sieci iNetMultimedia lub adres instalacji!
Zgłoszenia nie zawierające danych, umożliwiających identyfikację użytkownika, nie będą rozpatrywane.