Dotacje UE

   

 

 

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

realizacja projektu

8. Oś Priorytetowa:

Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.4

Zapewnienie dostępu do Internetu (na etapie „ostatniej mili”)

Tytuł projektu

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury sieci NGN w technologii FTTH"

nr projektu: POIG.08.04.00-02-203/13

 

Projekt realizowany przez Firma Handlowa „MAG” realizuje cele założone w PO IG poprzez zwiększenie dostępności do szerokopasmowego Internetu w miejscowości Pieszyce w województwie dolnośląskim. Wsparcie rozwoju szerokopasmowego Internetu w gospodarstwach domowych, szczególnie na obszarach nieatrakcyjnych ekonomicznie dla operatorów ogólnopolskich, a także w gospodarstwach o niskich dochodach przyczyni się do wzrostu liczby potencjalnych klientów gospodarki elektronicznej. Realizacja projektu przez firmę umożliwi również włączenie się w główny nurt odbiorców innowacyjnej gospodarki tych, dla których tradycyjne otoczenie gospodarcze stanowi istotną barierę (dotyczy to przede wszystkim podmiotów na obszarach w największym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Całkowity koszt realizacji projektu: 979 624,45 PLN
Wartość dofinansowania: 
477 865,59 PLN

"Dotacje na Innowacje"
"Inwestujemy w Waszą przyszłość"


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


 

 "Dotacje na Innowacje"
"Inwestujemy w Waszą przyszłość"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 
   

 

 

 

 

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

realizacja projektu

8. Oś Priorytetowa:

Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.4

Zapewnienie dostępu do Internetu (na etapie „ostatniej mili”)

Tytuł projektu

"Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu przez firmę W-explorer"

nr projektu: POIG.08.04.00-02-195/13

 

Projekt realizowany przez W-explorer sp. z o.o. realizuje cele założone w PO IG poprzez zwiększenie dostępności do szerokopasmowego Internetu w miejscowości Piława Górna w województwie dolnośląskim. Wsparcie rozwoju szerokopasmowego Internetu w gospodarstwach domowych, szczególnie na obszarach nieatrakcyjnych ekonomicznie dla operatorów ogólnopolskich, a także w gospodarstwach o niskich dochodach przyczyni się do wzrostu liczby potencjalnych klientów gospodarki elektronicznej. Realizacja projektu przez firmę umożliwi również włączenie się w główny nurt odbiorców innowacyjnej gospodarki tych, dla których tradycyjne otoczenie gospodarcze stanowi istotną barierę (dotyczy to przede wszystkim podmiotów na obszarach w największym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym).

Całkowity koszt realizacji projektu: 894 722,18 PLN
Wartość dofinansowania: 436 449,84 PLN

"Dotacje na Innowacje"
"Inwestujemy w Waszą przyszłość"


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


 

 "Dotacje na Innowacje"
"Inwestujemy w Waszą przyszłość"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka