Dokumenty do pobrania

 Instrukcja postępowania ze sprzętem F.H. MAG (Pieszyce)

 Regulamin promocji 2016 Internet F.H. MAG (Pieszyce)

 Regulamin ogólny 2016 Internet F.H. MAG (Pieszyce)

 
Cennik usług (umowy na czas nieokreślony oraz cennik uslug dodatkowych F.H. MAG (Pieszyce)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Regulamin promocji 2016 Internet W-Explorer Sp. z o.o. (Piława Górna, Piława Dolna)
 
Regulamin ogólny 2016 Internet W-Explorer Sp. z o.o. (Piława Górna, Piława Dolna)
 
Instrukcja postępowania ze sprzętem W-Explorer Sp. z o.o. (Piława Górna, Piława Dolna)
 
Cennik usług (umowy na czas nieokreślony) W-Explorer Sp. z o.o. (Piława Górna, Piława Dolna)